Tävling

Så här kan du svara på månadens tävling.

Hitta vilken sida som annonsen finns på. Summera sedan alla dessa sidor och ange det talet i ditt svar till oss via tavling@jamtlandsgratistidning.se

OBS – i nr 11 har ett fel smugit sig in. Hoppa bara över företag 4.

Kom ihåg att ange namn, postadress och gärna mobil.

Du kan också posta ditt svar till

TÄVLING
Jämtlands Gratistidning
Odensalagatan 39 C
831 47 Östersund