Jamtsmederna smider inför sommaren

Eivind Haugen värmer stål i Susanna Bäckströms smedja. "Kom arbetslust..." är ett klassiskt citat från Flåklypa Grand Prix.
Jamtsmederna är ett yrkesnätverk som träffas för att lära av varandra. Senast var de i Susanna Bäckströms smedja i Gåxsjö för att smida sin logotyp inför sommarens begivenheter.

– Susannas smedja är exceptionellt stor och har bra utrymmen så att det går att stå och smida på flera ställen samtidigt, berättar Susann Myrenhammar som är hemslöjdskonsulent i regionen.

I nätverket ingår 25-30 personer, de flesta är yrkesverksamma, några är pensionärer och några är på hobbynivå.

Eivind Haugen i Rötviken driver företaget EH Svets & Smide och jobbar även som snickare. Han ser en stadig efterfrågan på unika, hantverksmässiga smidesprodukter.

– Jag har uppdrag i hela landet och i Norge, och har en del alster i Frankrike också. Det är mycket räcken och insatser till öppna spisar. Jag har även smitt åt en del museer. Sportstugeägare köper krokar och ljuskronor. Förut jobbade jag som smed på ett hantverkscentrum men jag vill inte vara borta hela månader i sträck, så nu säljer jag mest på marknader. De senaste uppdragen har jag fått via min Facebook-sida, berättar Eivind.

Peter Hedman i Hällesjö kallar sig SmedPeter och gör skulpturer både efter egna idéer och på beställning. Han sköter nätverkets gemensamma Facebook-sida och bekräftar att många förfrågningar kommer den vägen.

– Vi har insett att det är bättre för oss alla om vi samarbetar. Genom nätverket kan man få hjälp och om någon söker något speciellt kan vi lotsa till rätt person. Vi köper också smideskol tillsammans för att hålla ner priset genom att köpa större mängd, säger Peter.

Med Susann Myrenhammar som primus motor kan nätverket även ordna gemensamma aktiviteter. På önskelistan står en resa till Nidarosdomen i Trondheim, järnframställning från myrmalm hos K-G Lindblad i Hammarede norr om Rätan och gemensamma utställningar under Konstens vecka och Formveckan i oktober.

– Nätverket betyder mycket, det är en krydda i livet när vi kan mötas och utbyta tekniker och idéer, säger Eivind Haugen.

– När vi har smidesträffar tillsammans ser vi hur andra gör, det är kompetensutveckling på köpet. Vi skrattar mycket och har roligt tillsammans, säger Peter Hedman.