Att våga knacka på kan rädda liv

Berit Johansson vill sprida kunskapen om ett enkelt sätt att förhindra våld och skador – att våga knacka på. Foto: Jonas Heijke

Huskurage är en ideell förening som vill förhindra våld i nära relationer – och det kan vara så enkelt som att prata ihop sig och sätta upp ett papper på en anslagstavla. Berit Johansson är en av många som vill sprida den enkla metoden för att fler ska våga bry sig om.

– Det handlar om att rädda liv och öka tryggheten i hemmen. Huskurage är en stark och viktig komplettering till andra former av grannsamverkan, säger Berit Johansson i Vigge.

Berit är ordförande för Centerkvinnoavdelningen Jämtland Härjedalen och hon har tillsammans med partikollegan Lena Olsson lämnat in en motion till Bergs kommun om att införa Huskurage som policy i kommunens fastighetsbolag. Andra centerkvinnor har lämnat in motioner i Åre och Härjedalen, och Berit hoppas att fler tar efter.

– I min politiska roll i kommunen ser jag enskilda ärenden, och jag upplever att orosanmälningarna ökar. Det är inte bara vuxna utan också barn som drabbas. Just nu läggs stort fokus på att vi fått hit personer från andra länder, men våld i nära relationer är inget nytt, det har bara inte pratats öppet om det. Det kan vara den man minst anar som är drabbad, och vi vet att många inte vågar berätta eller försöka ta sig ur relationen för att de inte vet vilket stöd de kan få av medmänniskor eller från samhället, säger Berit.

Huskurage grundades för några år sedan av kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetar med våldsförebyggande arbete. Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna och våga agera, och visa omtanke då någon far illa. Forskning visar nämligen att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig att få från sin omgivning.

På hemsidan huskurage.se beskrivs metoden i tre enkla steg: Information, Handlingsplan och Effekt. Där finns färdiga dokument att skriva ut för den som vill engagera sig.

– Jag upplever att många tvekar för att gå in i diskussioner. Därför är det här initiativet med Huskurage så bra. Här blir det tydligt att vi i samhället vill att något ska göras, det blir legalt att agera och få visa omtanke och omsorg om sina medmänniskor. Att knacka på är inte att ”lägga sig i” utan att bry sig om, säger Berit Johansson.

Tips 1
Huskurage.se finns färdiga dokument att ladda hem och skriva ut.

Tips 2
På webbplatsen ”Tillsammans mot våld” finns information för den som vill bli fri, sluta slå eller våga fråga. Webbportalen är ett samarbete mellan länets polis, åklagare, länsstyrelsen och regionen.