Jim har en plan för hur sotigt virke ska hanteras

Jim Salvin, virkeschef hos Norrskog, säger att brandskadat virke eventuellt kan sågas i Hissmofors. Foto: Norrskog

Nu pågår planeringen för hur brandskadat virke så småningom ska tas om hand. Det blir ett riskabelt och smutsigt jobb som inleds i vinter.

– Vi kan använda sågtimret, men det blir ingen massaved – sot är inte bra för massaindustrin, konstaterar Jim Salvin som är virkeschef i Norrskog.

Norrskog är en skogsägarförening med 12 000 medlemmar, varav cirka hälften i Jämtlands län och hälften i Västernorrland. Även om det är ett begränsat antal skogsägare inom Norrskogs verksamhetsområde som drabbats av bränderna så blir oron förstås stor även hos de andra.

– Samma vecka som skogsbränderna började höll vi lokala möten, och vi har kontinuerliga medlemsmöten som annonseras i kalendern på vår hemsida, berättar Jim.

I skrivande stund planeras för skogskvällar med tema brand 21 augusti vid Hotell Hammarstrand och 22 augusti i Bräcke Folkets hus, i samarbete med LRF Jämtland, Skogsstyrelsen och Länsförsäkringar.

Det dröjer dock till vintern innan det sotiga virket börjar komma ut ur skogen.

– Det råder tillträdesförbud i vissa brandområden. Först måste vi inventera hur stor volym det är. Efter sågning måste sågverket tvättas för att inte sotet ska förstöra cellulosaflisen och det är inte så lätt. Därför krävs en viss volym, säger Jim.

Av sågtimmer blir det sågade trävaror och klenare stockar av furu kan bli stängselstolpar. Resten blir brännved. I ett kraftvärmeverk gör det inget om bränslet redan är sotigt.

Ska virket sågas lokalt blir det i så fall i Hissmofors, men det beror som sagt på mängden. Det är även tänkbart att sälja virket till någon annan som har bestämt sig för att såga brandvirke.

– Under hösten får vi titta på om det behövs utbildningar. Det krävs särskilda insatser för dem som ska gå in med maskiner i de här områdena. Jag rekommenderar ingen att vistas där, och det är för farligt att avverka manuellt, det ska göras maskinellt, säger Jim Salvin.

Jim Salvin, virkeschef hos Norrskog, säger att brandskadat virke eventuellt kan sågas i Hissmofors. Foto: Norrskog