Annika jobbar för bättre hälsa

Annika Törnblom, distriktssköterska på hälsocentralen i Svenstavik, vill öka medvetenheten om kost, motion och ändrade tobaks- och alkoholvanor. Foto: Johannes Adolfsson

Är det är dags att ta tag i nyårslöftet eller oroar du dig för en närståendes levnadsvanor? Det finns ett enkelt test på webben och om det visar rött för risk så kan Annika Törnblom och hennes kollegor runt om i länet hjälpa.

– Det kan vara väldigt känsligt att tala med patienter om deras alkohol- och tobaksvanor, berättar Annika Törnblom, tobaksavvänjare på Svenstaviks hälsocentral.

Testet finns på internet, levnadsvanor.nu och frågar om fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak och spelvanor. Annika Törnblom har jobbat med riskbruk i tre år. En dag i veckan tar hon emot patienter på hälsocentralen i Svenstavik där hon resten av veckan jobbar som distriktsköterska.

– Det är viktigt att bemöta människor med respekt och inte vara fördömande, säger Annika och fortsätter: Det gäller att finna en så god personkemi som möjligt när man pratar om alkohol.

Annika ler och skojar fastän det är ett allvarligt ämne, det känns som om de flesta skulle våga öppna sig för henne.

– Kommer någon till mig och säger att den vill bli fri sin tobaksvana så löser vi det, ler hon och visar en medicin som på bara några veckor utplånar nikotinbegäret.

– Den är otroligt effektiv och fungerar för de flesta.

Hon ingår i en grupp inom Regionen som arbetar med dessa frågor.

– Vi träffas några gånger per år och diskuterar om arbetet som bedrivs inom riskbruk och levnadsvanor.

Annika skulle vilja nå ut mer till övriga distriktssköterskor runt om i länet men det verkar vara den svåraste biten.

– Förutom det så skulle det sitta fint med fortbildning. Jag skulle gärna läsa till hälsocoach, men det saknas pengar, suckar Annika.

Det märks att hon brinner för sin sak. När vi förflyttar oss får jag öka takten för att hinna med.

– Kost och motion måste inte vara så svårt, konstaterar Annika. Det gäller att få in rutiner för vardagsmotion, en promenad på 45 minuter kan räcka, och mycket frukt och grönt till alla måltider.

Annika poängterar att det viktigaste är att få folk att förstå att man inte måste göra avkall på sånt man gillar, men att tänka på hur man äter och dricker.
– Patienterna gör jobbet, jag ger stöd, tips och råd.
Johannes Adolfsson