Ulf lyssnar på medborgarnas idéer

Ulf Halleryd är anställd som landsbygdsutvecklare i Åre kommun. Foto: Johannes Adolfsson

Bättre logistik, samarbeten över kommungränser, bostäder och barnomsorg – det finns många önskemål. Ulf Halleryd jobbar sedan ett år som landsbygdsutvecklare inom Åre kommun, och träffar invånare för att höra vad som går att skapa kring deras behov och idéer. Fram till 15 mars kan invånare i Järpen-Mörsil lämna in sina förslag.

Ulf Halleryd har en tvåårig projektanställning 2019-2020. Projektet grundar sig i att 39 inlandskommuner fick extra pengar från den tidigare regeringen med syfte att främja näringslivsutveckling mot ett förbättrat företagsklimat. Det vill säga att underlätta drift av företag på landsbygden.

– Logistik är ett exempel där det behövs förbättras. Flera livsmedelsbutiker har hört av sig efter att Bussgods försvann, det har ställt till med problem för många, berättar Ulf.

Södra Årefjällen ekonomisk förening har startat ett projekt för att samordna persontransporter. De har bland annat tagit fram en app för samåkning.

– Det första jag gjorde för ett drygt år sedan var att möta destination Bydalsfjällen. De efterlyste bland annat samarbete mellan Åre och Bergs kommuner, vilket vi gemensamt tagit tag i, och utvecklingen av lederna i Oviksfjällen är också på gång, säger Ulf.

Många medborgare uppfattar det som att Åre och Duved är favoriserade orter i kommunen.

– Min bild, som ganska ny i kommunen, är att det är företagarna i Åredalen som tar tag i och initierar saker, men det uppfattas som om det är kommunen, men så är det inte. Kommunen kan ibland hamna lite på efterkälken, förklarar Ulf.

Under 2019 har dessutom ett antal projekt initierats i fem av kommunens sex bygder. I tre områden: Kallbygden, Västra bygden (väster om Staa bron) och Västra Storsjöbygden, handlar det om medborgardialog och att ha tillgång till en så kallad medborgarbudget. Varje bygd har 300.000 kronor till förfogande. Medborgarbudget innebär att de boende får rösta på de inkomna förslagen. Röstning har skett via telefon, web eller mail och vid några tillfällen röstmingel.

– I Enaforsholm blev det succé med röstminglet i början av juni med strålande sol och snö på Storsnasen i bakgrunden och det kom drygt 20 personer vilket var toppen, berättar Ulf.

Barnomsorgen i Storlien är en stor fråga i och med den expanderande gränshandeln.

– Där saknas det både boende och barnomsorg, menar Halleryd.

I tre områden är det den politiskt tillsatta Bygdeutvecklingsberedningen som tar beslut kring inlämnade förslag. Invånarna i Järpen och Mörsil bjuds in till möten preliminärt 7 och 13 februari och förslag kan lämnas fram till 15 mars.

– Att lyssna på folket i bygderna är riktigt viktigt. Det går inte att diskutera om man inte får sätta ord på sina tankar och känslor, understryker Ulf.

Flera av projekten handlar om att anställa en resursperson som ska jobba med behovsinventering av vad som behöver göras och därefter prioritera.

– Vi är en till ytan stor kommun med fantastiska möjligheter. Där jag har förmånen att jobba med att inspirera till attraktiva miljöer för boende, företagande, arbete och fritid, avrundar Ulf Halleryd.

Läs mer om processerna på: are.se/kommunpolitik/medborgardialog

Johannes Adolfsson