Annika vill grunda ett permakultur-center

Annika Bergström Noaksson är initiativtagare till idén om ett LAND-center i Ås.

Går det att skapa ett permakultur-center i den gamla trädgården vid Fröjas i Ås? Den saken håller Annika Noaksson, Petra Henriksson och Per Lindberg på att undersöka, och nu vill de hitta fler samarbetsparter.

– Fröjas kan bli ett klassrum för barn och vuxna, där man får praktisk förståelse för hur naturens system fungerar och hur vi kan använda oss av dem, säger Petra Henriksson.

I fjol startade Studieförbundet Vuxenskolan en certifieringskurs i permakulturdesign, där Annika, Per och Petra gjorde ett designförslag för den vildvuxna trädgården mellan Ösavägen och växthuset vid Fröjas kafé. På ytan som är 8 200 kvadratmeter tänker de sig att många olika aktiviteter kan samsas. Tillsammansodling finns redan, och den nya designen kan göra området mer tillgängligt för rörelsehindrade samt för guidade turer, rekreation, undervisning, studiecirklar och rehabilitering.
Designförslaget visar många permakulturprinciper i praktiken, exempelvis regnvattenskörd. Illustration: Petra Henriksson

– Vårt förslag är att platsen kan drivas i form av ett LAND-center. LAND står för Lärande, Aktiviteter, Nätverk och Demonstration. Det finns ett internationellt nätverk av demonstrationsgårdar för permakultur, och vi tycker att verksamheten passar väl in i det som Grönt Center står för, säger Annika Noaksson vid Studieförbundet Vuxenskolan, SV.

Fröjas permakultur-center är tänkt att vara en social mötesplats, och drivas i samarbete mellan många organisationer och individer. Innan året är slut har SV utbildat fler än 30 certifierade permakulturdesigners i länet – och det finns fler, som är utbildade vid exempelvis Holma folkhögskola, Mora folkhögskola, Kosters Trädgårdar eller utomlands.

Permakultur går inte att enbart läsa sig till, deltagare behöver få se och göra och följa processer.

– SV vill ordna cirklar och kurser på platsen, exempelvis om hur man anlägger en skogsträdgård och bygger och sköter växthus och hönshus. Många vill arbeta som volontärer i LAND-center för att få praktisk erfarenhet. Kan vi dessutom skapa samarbeten kring grön rehabilitering och med skolor och äldre så finns det många händer som kan hjälpas åt, säger Annika Noaksson.

KARIN JOHANSSON