Eva återställde en våtmark för att ge plats för grodor och salamandrar

Eva Rappe och Naturskyddsföreningen i Krokom bjuder in till Våtmarkens dag 3 september och guidade turer vid Skördefesten 10-11 september.

I september ges två tillfällen att med Naturskyddsföreningen i Krokom besöka en nyligen återskapad våtmark hos Eva Rappe i Tullus.

– Jag har länge drömt om en våtmark för att hjälpa mångfalden, främst grodor och salamandrar. Den gamla dammen här i skogen var ett bra ställe, och i fjol kunde vi genomföra ett LONA-projekt med Krokoms kommun och Naturskyddsföreningen, berättar Eva Rappe.

Eva driver jordbruk på en släktgård i Tullus.

– När vi flyttade hit 1983 kunde vi hitta grodyngel i sänkor på åkrarna, och om det behövdes flyttade vi dem så att de skulle överleva. Nu är det mycket torrare, konstaterar Eva.

I Sverige har många våtmarker dikats ut för odling. Det orsakar lokal brist på grundvatten, översvämningar vid häftiga regn, och att fåglar, smådjur, insekter och växter har minskat i antal eller helt försvunnit.

Eva är engagerad styrelsemedlem i den lokala Naturskyddsföreningen. Föreningen tog kontakt med Krokoms kommun om att söka LONA-pengar för att återställa en tidigare våtmark på Evas fastighet och fick positivt svar.

LONA står för lokal naturvårdssatsning. Det är ett statligt bidrag till kommuner och ideella föreningar. Lokala föreningar kan ta initiativet men det är alltid kommunen som söker. Satsningarna kan handla om friluftsliv, pollinering, grön infrastruktur eller våtmarker. Ansökan kan i regel göras en gång per år.

– Jag fick offert av en lokal entreprenör på vad grävarbetena skulle kosta, och tog hjälp med projekteringen av våtmarksexperten Carl Pfeiff som tidigare jobbade åt Skogssällskapet, berättar Eva.

Det visade sig då att en del av Evas fastighet ingick en samfällighet, ett dikningsföretag som skapades på 1890-talet. Sedan dess har fastigheter styckats och bytt ägare många gånger om.

– Även om samfälligheten inte är aktiv, så är den ändå inte död. Jag skulle bli tvungen att ta kontakt med alla fastigheter som ingick ända bort till Ytterån, konstaterar Eva.

Nu löste det sig genom att våtmarken anlades på en del av fastigheten som inte ingick i samfälligheten. Evas tips till andra är att utreda förutsättningar och söka tillstånd för vattenverksamhet från länsstyrelsen i god tid.

Den stora dammen närmast gården i maj 2022.
Vattennivån kan regleras via en munk och ett dike.

Arbetet kostade 170 000 kronor och området omfattar ungefär en hektar. Närmast gården ligger vad en jämte skulle kalla en lok, som främst består av smältvatten och därför kan torka ut om det blir en torr sommar. Längs kanterna har Eva sått bovete, honungsfacelia och blodklöver som ger mat till pollinerande insekter. Här är vattennivån som högst på våren, och kan regleras via en munk och ett dike som mynnar i en sumpmark. Längre mot skogen ligger en damm som förmodligen har en underjordisk källa, för där är vattennivån mer stabil.

Diket mynnar i en sumpmark.

Eva tar gärna en promenad hit med hundarna och spanar efter smådjur och växter. Skräddare springer på vattenytorna och hon har sett åtminstone tre sorters trollsländor, och både grodor och yngel. Nu återstår att låta naturen ha sin gång och se vad mer som kommer fram.

Lördag 3 september ordnar Naturskyddsföreningen i Krokom och Östersund en våtmarksdag med inbjudna experter för alla som vill fördjupa sina kunskaper. Läs mer om inbjudan: https://krokom.naturskyddsforeningen.se/2022/06/13/varfor-vatmark-ett-evenemang-for-vatmarksarbetet-i-jamtland/

Under skördefesten 10-11 september erbjuds guidade turer. Evas gård heter Tullus Lantliv och är en av ett 40-tal gårdar som medverkar i Skördefesten. Läs mer på https://skordefestjh.se/

KARIN JOHANSSON