Högt tryck vid naturbruksutbildningen på Torsta 

Ylva Lindberg

–Torsta AB bildades i sin nuvarande form 2012, men verksamheten har bedrivits på Torsta i Ås sedan 1919, säger Johan Montelius, utbildningschef vid Torsta. 

Idag har skolan ett omfattande utbildningspaket med inriktningarna Lantbruk, Skog, Djur och Naturturism. 

–Vårt största elevintag är Skog följt av Lantbruk. Totalt kan vi erbjuda 56 platser varje höst, säger utbildningschefen, som uppger att under innevarande läsår går 138 elever på de fyra utbildningarna.  

–Det är 16 elever som valt Lantbruk och där totalt 30 stycken valt att utbilda sig inom Skogsnäringen och Naturturism, åtta elever läser Djurvård.   

–Intresset för att utbilda sig inom de gröna näringarna har ökat, säger Johan Montelius och rektorn Göran Åkesson inflikar att det finns också ett grundmurat djurintresse bland de ungdomar som söker sig till Torsta. 

Torsta har ett 70 – tal mjölkande kor där mjölken levereras till Norrmejerier i Umeå, Skärvångens Bymejeri och Osterian af Jamtland. 

I verksamheten ingår också en välbesökt gårdsrestaurang som inbjuder till lunch för både elever och allmänheten. Många av livsmedlen kommer från gårdens egna produktion. 

Huvuddelen av eleverna kommer från länet men skolan har också ungdomar från Västernorrland och Västerbotten. 

Under första läsåret erbjuds elever boende i ett elevhem på skolområdet med 24 platser. 

Naturbruksutbildning är inte det enda som präglar den anrika skolan i Ås. Under 2012 ombildades verksamheten till aktiebolag som omsätter drygt 50 miljoner kronor per år. 

–Vi har uppdrag från Region Jämtland/Härjedalen att arbeta med landsbygdsutveckling där vi bland annat har försöksodlingar, vi har gastronomiska projekt som handlar om matkultur och projekt inom den skogliga näringen. Vi ska bidra till att stärka regionen inom de här områdena, säger Marie Sjölin som är chef för avdelningen för landsbygdsutveckling. 

–Just nu genomför ett projekt som handlar om samisk mat oh det gör vi i samarbete med Tröndelag fylke där vi fått en del regionala medel tillsammans med EU-stöd, säger hon, 

Marie Sjölin uppger att inom ramen för landsbygdsutvecklingen arrangerar hennes avdelning Torstamässan (tidigare Jämtlands Skog och Lantbruksmässa) som genomförs i september, 

–Vi arrangerar också den så kallade Skördefesten i september som genomförs på gårdar ute i länet, säger hon, 

 Anna Olofsson Frestadius är vd för Torsta AB som ägs av Region Jämtland/Härjedalen, LRF, Jämtlands Gymnasium, SCA, Norra Skog, Sveaskog och Persson Invest. 

Tommy Norin