Octowood vill växa på Europamarknaden 

Leif Berglund leder ett tillväxtföretag som beräknas omsätta 300 miljoner kronor i år.

Octowood bildades 1995 – 1996 och byggdes upp i ett industriområde utanför Kälarne. 

–Första året omsatte bolaget 25-30 miljoner kronor, säger Leif Berglund, vd för Octowood som ingår och är dotterbolag i koncernen Rundvik Industrier som omsätter 1,2 miljarder kronor. Koncernen ägs av familjen Carlsson i Ludvika. 

Sedan starten har Octowood haft stark tillväxt. 2019 omsatte bolaget som specialiserat sig på tillverkning av stängselstolpar, ledningsstolpar och slipers 187 miljoner kronor. Under 2021 omsatte Octowood 206 miljoner kronor och i år beräknas företaget öka omsättningen till 300 miljoner kronor. 

Leif Berglund anger att det är ökad försäljning på framför allt den europeiska marknaden som bidragit till tillväxten. 

–Och vår ambition är att vi ska öka marknadsandelarna där ytterligare, säger vd:n. 

Octowood är en av två tillverkande industrier av stolpar i Sverige där Fyrås Trä i Hammerdal är den andra. 

Leif Berglund berättar att företaget tillverkar 40 000 kubikmeter stängselstolpar varje år som företrädesvis säljs till jordbruk där Kälarneföretaget har 200 återförsäljare.  

Lägg till det att Octowood tillverkar 30 000 kubikmeter ledningsstolpar per år som säljs till köpare som bygger elnät runt om i världen där företaget tidigare haft en stark export av ledningstolpar till länder som Libyen och Oman i Nordafrika. 

Ledningsstolparna är sju – till 23 meter långa. 

–Men på grund av oroligheter med krig och annat har vi valt att styra över den försäljningen till de brittiska öarna, säger Leif Berglund. 

Tillverkningen i Kälarne kräver råvara och den köps in från privata skogsägare i framför allt Jämtland och Västernorrland. 

Andreas Wiklund är en av företagets sex virkesköpare. Fyra finns i Kälarne och två i Sollefteå. 

–Vi köper in 550 000 kubikmeter skogsråvara varje år, berättar Andreas Wiklund, som uppger att det är hård konkurrens om virket. 

–Men vi har klarat av att köpa in tillräckligt. Vi kan betala bra för virket, säger Leif Berglund. 

På den 26 hektar stora industritomten i Kälarna ligger oräkneligt antal blivande stolpar på marken i väntan på att bearbetas, 

När JT besöker industrin håller en långtradare från Walltins Åkeri i Hackås att lasta stolpar som ska levereras till Vålådalen, Åre och Duved. 

Lastbil är dock inte enda transportsättet. 

–Vi har ett stickspår från stambanan in till industrin och det ska vi förlänga med 200 meter. En investering på upp emot 1,5 miljoner kronor, säger Leif Berglund som också berättar att nyligen har Octowood investerat 50 miljoner kronor i en tryckimpregneringsanläggning som kommer att tas i full drift under våren. 

Tommy Norin