Flitig ambulanshelikopter i Östersund 

Thure Waplan har tidigare flugit ambulanshelikoptern, nu är han driftchef för Avincis Aviation på Frösön.

Sedan 1 mars drivs verksamheten med ambulanshelikoptrarna av Londonbaserade Ancala Partners som köpt upp den tidigare ägaren Babcock Aviation. I Sverige drivs verksamheten numera under namnet Avincis Aviation Sweden AB som förfogar över elva ambulanshelikoptrar och två specialutrustade flygplan. En av helikoptrarna är stationerade i Östersund vid Göviken. Samtliga servas vid flygverkstaden vid Frösö Park. 

–Dessutom har vi fyra ambulanshelikoptrar uthyrda till Finland. Det är maskiner som kommer hit till Östersund och som vi utför allt tekniskt underhåll på, säger Thure Waplan, driftchef vid Avincis Avitation. 

Hans bakgrund är att han har flugit ambulanshelikoptern vid Göviken och i sitt yrkesliv har han varit både flygchef och instruktör. 

Den maskin som är stationerad vid Göviken avverkade 800 flygtimmar förra året och utförde 750 uppdrag. 

–De handlade om allt från bilolyckor till att hämta akut sjuka i väglöst land, säger Thure Waplan. 

Basen i Göviken bemannas varje dygn av en pilot, en bisittare och en läkare plus flygtekniker som ser till att den italienskbyggda Augusta West AV 169 – helikoptern kan lyfta och landa säkert på plattan nära Storsjön. 

–Totalt har vi fem besättningar som avlöser varandra, säger Thure Waplan, som uppger att de bemannar också den ambulans som kör den patient som hämtats till Östersunds sjukhus. 

Han uppger att ambulansverksamheten nyligen har tecknat ett femårigt avtal med Region Jämtland/Härjedalen som kan förlängas i tvåårsperioder upp till sex år. 

–Regionen har valt att behålla det här upplägget medan regionerna i Norrbotten och Västerbotten valt att köra egen verksamhet i det som benämns kommunförbund.  

Apropå drift pekar han på att i hangarerna på Frösön pågår en mer än livaktig verksamhet. En helt ny blåmålad helikopter görs i ordning för de uppdrag maskinen ska flyga för Karolinska Sjukhuset i Stockholm. 

Intill arbetar David Petersson med att byta landningsställ på en maskin och i flygverkstaden jobbar Björn Sigvardsson, Felix Mortén och Beatrice Lindberg med att serva en av helikopterns två jetmotorer som vardera utvecklar 1000 hästkrafter. 

–Vi byter bland annat ut bränslespridarna, säger Felix Mortén under tiden Beatrice Lindberg skruvar i motorn. 

Text och foto:
Tommy Norin