Första elektrifierade byggarbetsplatsen i drift i Östersund

Sofia Grelsson är projektledare för bygget av Ottfjällets förskola.

Östersunds kommun är i samarbete med Skanska och Volvo CE först i EU med en elektrifierad byggarbetsplats. Majoriteten av maskinerna som används i bygget av Ottfjällets nya förskola i Torvalla drivs med el.

– Vi ska kunna komma ner till 95 procent utsläppsfri förskola. Om vi kör med diesel så är det biobaserad diesel, säger Sofia Grelsson som är projektledare för bygget vid Teknisk Förvaltning, Östersunds kommun.

Alla arbetsmaskiner innanför staketet vid arbetsplatsen på Gåsenvägen i Torvalla ska drivas på el så långt det är möjligt. Det är bland annat en 23-tons elektrisk grävmaskin, EC230, en elektrisk kompakt hjullastare, L25, från Volvo CE, en elektrisk betongpump och en tornkran. Enligt Skanskas beräkning kan detta minska koldioxidutsläppen med 64 ton. Det finns flera fördelar.

– Vi jobbar extremt intensivt med utveckling av elektriska maskiner. Vi har åtagit oss att vara helt fossilfria 2040, med hela vårt sortiment. Operatörerna som kör elektrifierade maskiner tycker att det är en väsentligt bättre arbetsmiljö med mindre vibrationer och lägre ljudnivå, säger Niklas Nillroth, Head of Sustainability & Public Affairs, Volvo CE.

Östersunds kommun och Skanska delar på merkostnaden för de eldrivna maskinerna. Själva byggnaden är konventionell med betong och stål i stommen, i en modell som tagits fram av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och byggs av Skanska.

– Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av de klimatutsläpp vi har. Att vi kan ta de här stegen till helt elektrifierad byggarbetsplats är ett av stegen till en klimatneutral byggbransch, säger Staffan Andersson, vice vd för husverksamhet, Skanska.

Möjligheten att bygga med eldrivna maskiner är resultatet av ett samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (CE) och Skanska, via projektet  ”Klimatledare inom offentlig upphandling”.

Kommunalrådet Effie Kourlos (c) presenterade i september några av erfarenheterna vid Fossilfritt Sveriges upphandlingskonferens.

– Vi har ambitiösa klimatmål för Östersunds kommun och det här projektet är viktigt för att vi ska kunna nå dem. Genom det här bygget visar vi att omställning från fossilt till elektrifierat är möjligt när vi bygger förskolor, säger Effie Kourlos.

Sofia Grelsson berättar att huset ska vara tätt vid årsskiftet, och inflyttningsklart vid årsskiftet 2024-2025.

TEXT OCH FOTO: KARIN JOHANSSON