Skatt på biogas och el en broms för åkerinäringen

”Det är ingen skillnad på priset mellan diesel och biogas sedan biogas beskattas, säger Jens Kristoffersson.

EU ville ge skattebefrielse för biogas men det satte ett tyskt bolag stopp för i och med att de överklagade beslutet och fick rätt. Det missgynnar bland annat Jens och Kim Kristofferssons åkeri i Måläng utanför Östersund. Nyligen arrangerade Bio Fuel Region, som verkar för att fler näringar ska använda fossilfria bränslen, ett seminarium i samband med lastbilsträffen i Ramsele.

Arne Smedberg och Johan Lagrelius presenterade vad Bio Fuel arbetar med just nu, och det är ett projekt som ska pågå fram till och med 2030 som går ut på att stimulera användningen av förnybara bränslen.

–Det handlar om hållbara transporter inom den tunga trafiken och entreprenadbranschen, säger Anders Smedberg, som pekar på att det är viktigt att det byggs fler laddningsenheter och tankstationer och att det tas fram styrmedel som stimulerar till användningen av förnybara bränslen. Smedberg pekar dock på att beskattningen av biogas är en broms och även de som kör elbilar drabbas av skatt.

–30 juni 2020 fattade EU-kommissionen beslut om att biogas skulle vara skattebefriad i tio år, men det överklagades av tyska företaget Landvärme som fick rätt av EU-tribulanen under våren 2022.  Det ansåg att ge Sverige skattebefrielse skulle vara ett brott mot statsstödsreglerna, säger Arne Smedberg.

På plats fanns även Jens Kristoffersson som tillsammans med sin bror Kim Kristoffersson driver ett åkeri med 23 lastbilar i Måläng varav två körs på biogas och fyra bilar körs på det miljövänliga biobränslet HVO.  Resterande bilar i flottan körs på vanlig diesel. Kristoffersson uppger att han även har funderat på el-lastbilar, men att det inte finns något beslut att satsa på det.

–Det funkar inte på fjärrtrafik, men däremot på distributionsbilar som går inne i stan, menar han.

Jens Kristoffersson pekade på att skatten bromsar idén om att köra förnybart.

–När vi köpte gasbilarna var det ingen skatt på biogas så det blev en bra affär men nu är det kostnadsmässigt ingen skillnad. Det blir däremot en fördyring genom att bilen är dyrare i inköp.

De två gasbilarna går på fjärrtrafik varje dag till och från Stockholm. På nervägen körs bland annat ventilationsdelar för Hallströms och virke för Norra Timber. Tillbaka upp till Östersund fraktar åkeriet vvs-delar för Dahls.

–När vi skrev kontrakt med Dahls hade de önskemål om att vi skulle köra fossilfritt, säger Jens Kristoffersson.

Företaget med 35 anställda kör också flis till Norge och utför transporter till Systembolaget med leveranser av alkohol till restauranger i Östersund, Åre, Vemdalen och Funäsdalen.

På plats fanns också LIR Teknik i Östersund som planerar att bygga laddstolpar för 100 miljoner kronor på tolv platser i länet.

Text och Foto: Tommy Norin