Vätgasanläggning byggs i Ånge

RES planerar att bygga en stor vätgasanläggning i industriområdet Alby i Ånge. Grafik/ritning: Sweco.

Energibolag utvecklar storskaliga vätgasanläggningar. Energibolaget RES (RES Renewable Norden AB) planerar att bygga två vätgasanläggningar i Ånge kommun, en utanför Alby och en i Ljungaverk. Projektledare Sigrid Nord uppger att det är stora investeringar på två storskaliga projekt som kommer att skapa nya arbetstillfällen.
–Utöver utveckling och byggnation kommer den fasta driften att behöva ca 15 personer på varje anläggning, säger hon.
Hon uppger att en detaljplan som medger industrietableringarna i Alby har vunnit laga kraft, och för Ljungaverk är det på gång parallellt med pågående tillståndsarbete.
–I Alby vill vi etablera en produktionsanläggning för grön vätgas i ett 100 hektar stort detaljplanerat område som ska bli en helt ny industripark, där vätgasanläggningen kommer ta ca 15 hektar i anspråk, säger Sigrid Nord.
Hon förklarar att vätgasen tillverkas i en elektrolysprocess där man delar vattenmolekyler till väte och syre med hjälp av el, i detta fall med förnybar el från stamnätstationen Tovåsen som ansluts mot vätgasfabriken.
Anläggningen i Alby beräknas ha en max elektrolysörskapacitet på 500 MW och den i Ljungaverk 100 MW.
Sigrid Nord förklarar att efterfrågan på vätgas är hög i Sverige.
–Behovet är stort där och exempel på potentiella tagare av vätgasen är industrier inom stål, kemiindustrin och transportsektorn som har ett behov av att ställa om från fossila bränslen till gröna alternativ.
Hon säger att det dock kommer att ta några år innan anläggningarna finns på plats.
–Vi befinner oss nu i tillståndsprocess och har haft samråd med berörda myndigheter innan sommaren, och inom kort ha samråd med allmänheten. I början av 2024 räknar vi med att gå in med en miljöansökan till Mark-och Miljödomstolen och går det som vi tänkt kan det bli en byggstart under 2026, aviserar RES projektledare.
Under 2021 omsatte det nordiska bolaget 859 miljoner kronor med 108 miljoner kronor i negativt resultat. Det följdes av att 2022 sjönk omsättningen med 599 miljoner kronor till 260 miljoner kronor men där det tidigare negativa resultatet vändes under 2022 till ett positivt resultat med 21, 5 miljoner kronor.

Tommy Norin

Fakta RES Renewable Norden AB

Ägare:

Anställda:36

Omsättning 2022: 260 miljoner kronor.

Resultat efter finansnetto: 21,5 miljoner kronor.

Vinstmarginal:23,37 procent.

Soliditet: 13,11 procent.

Kassalikviditet: 112,32 procent.

Källa:allabolag.se

RES Renewable Norden AB är en del av RES Group som bildades i England år 1981och är verksamma inom energislagen vindkraft, solenergi, batterilagring och vätgas.

Bildtexter:

Sigrid Nord.

”Vi räknar med att kunna anställa 15 personer på varje vätgasanläggning, säger projektledaren Sigrid Nord.

Vätgas Ånge: