Vindkraft genererar uppdrag för miljoner åt det lokala näringslivet

Vindkraftsparken på Klevberget resulterat nya uppdrag för lokala företag i Ånge kommun. Foto: Henrik Hedman.

Närmare 130 miljoner kronor. Det har lokala näringar i Ånge med omnejd tjänat in i samband med vindkraftsbolaget OX2:s vindkraftsprojekt på Klevberget enligt en sammanställning gjord av Svevia.

2022 inledde OX2 bygget av 24 stycken 200 meter höga vindkraftsverk på Klevberget i Ånge kommun. Nu är parken klar där den sista turbinen nyligen monterats.

Stefan Björnson, byggledare vid parken, uppger att verken kommer att producera cirka 455 GWh per år.   

Han berättar att vingarna har levererats av en tillverkare i Polen, maskinhusen (hubbarna) kommer från Tyskland och tornen har skeppats från Turkiet.

–Nu räknar vi med att kunna driftsätta hela parken i slutet av oktober, säger Björnson.

Han uppger att i slutändan av projektet kommer Klevbergets vindkraftspark att överlämnas till RPC Renewable Power Capital som är långsiktig ägare och OX2 kommer att finnas kvar och ansvara för den fortsatta driften av parken.

Björnson pekar på att bygget har skapat positiva spinoff-effekter på de lokala näringarna. En sammanställning gjord av huvudentreprenören Svevia visar att det inom en radie av 4 mil har skapats jobb för nära 50 miljoner kronor.

Näringar som haft nytta är bland annat entreprenadföretag, matställen och företag som Hussborgs herrgård i Ljungaverk och Torpshammars herrgård i Torpshammar.

–Breddar vi och tittar inom en radie av 20 mil har det skapats uppdrag värda 130 miljoner kronor, säger Björnson, som uppger att exempelvis har transportförmedlaren Sundfrakt och deras medlemmar haft nytta av parken.

–Dessutom däckhandlare och bilverkstäder, säger byggledaren.

Han uppger att själva uppförandet av tornen med hubbar och vingar har utförts av utländsk arbetskraft från Polen, Tyskland, Portugal och Spanien.

–Det finns tyvärr inte något bolag i Sverige som monterar och det är i och för sig konstigt, tycker Stefan Björnson.

Tommy Norin