Skoterspecial – Nordic Area växer

Välpistade och välskyltade leder är resultatet av Nordic Areas tillkomst i Härjedalen.

HÄRJEDALEN (JT). De stora snöskoterledområdet Nordic Area växer och blir bara större. Nu finns det ca. 300 mil skoterleder som ingår i området som omfattar Dalarna, Härjedalen och Hälsingland.

Nordic Area är en sammanslutning av många skoterklubbar i de tre länen samt fem olika kommuner. Syftet är att skapa ett stort och sammanhängande ledsystem med bra kvalitet. Lederna ska vara väl skyltade och utmärkta i terrängen och man har dessutom tagit fram en mycket fin ledkarta som till detta år kommer i en helt ny version.

Ledområdet omfattar ca. 300 mil och man har avtal med nästan alla markägare. Området är ett s.k. betalområde, vilket innebär att du som skoteråkare måste betala en avgift för att få åka på lederna. Avgiften är för närvarande 600 kr för årskort, 400 kr för veckokort och 100 kr för dygnskort. Pengarna går oavkortat till underhåll av lederna, skyltning, byggande av broar etc. för att åkningen ska bli så behaglig som möjligt.

Avgiften erlägger du till den klubb där färden startar och den klubben får också behålla pengarna. Ledkortet kan du köpa över disk på många ställen, men även via internet/telefonbetalning eller via swish.