Stort behov av vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

– Maria Östlund önskar att flera vill anmäla sitt intresse och bli särskilda vårdnadshavare eller att öppna sina hem och bli familjehem för de omyndiga, ensamkommande flyktingbarnen. Behovet är stort.

SVENSTAVIK (JT). För många blev kanske det uppmärksammade fotografiet på den lilla drunknade pojken ett startskott till att vilja hjälpa. Under de senaste dagarna har integrationsenheten i Bergs kommun känt av en markant ökning från allt flera som anmält intresse att vilja hjälpa till i kommunens mottagande av flyktingar.

Många vill skänka kläder, andra ringer och undrar hur de ska kunna hjälpa till. Ett viktigt tomrum att fylla är att ställa sig till förfogande och lämna in en intresseanmälan till socialnämnden och bli så kallad särskild vårdnadshavare till ett ensamkommande flyktingbarn eller ungdom.
–Vi har ett ständigt behovet av särskilda vårdnadshavare till våra ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna, berättar Maria Östlund, chef för integrationsenheten. Dessa barn och ungdomar måste ju ha en ”förmyndare” så länge som de själva inte är myndiga. Dessvärre går rekryteringen trögt.
–Jag vet inte vad det är som kan skrämma, fortsätter Maria Östlund. I uppdraget ingår ju exempelvis inte att barnet eller ungdomen bor hemma hos vårdnadshavaren utan kan ha sitt boende och vardagsliv på ett HVB-hem. Vårdnadshavaren är däremot den som har det personliga vårdansvaret över barnet, vilket inte personalen på HVB-hemmet får ta. I uppdraget ingår att ta det övergripande ansvaret över ekonomin och ge exempelvis veckopeng. Även kontakten med skolan och att följa med till sjukhus eller hälsocentral kan också ingå i uppdraget.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erhåller vårdnadshavare en mindre ersättning för uppdraget. Mellan landets kommuner råder dock för närvarande tillämpas olika praxis och ersättningsnivåer.