Hittade mynt från 1708

Anna-Greta Eriksson, Kaxås, visar var hon hittade ettöringen. –Det är Lennart Önegård som har plöjt så att vi har fått upp det här myntet, säger hon.

KROKOM (JT). Anna-Greta Eriksson, Kaxås, hittade ett mynt från 1708 i linåkern på hembygdsgården i Offerdal.

–Det var precis före ett styrelsemöte med hembygdsföreningen som jag tittade till linodlingen. Det måste ha varit den 6 juli, och då borde åkern ha sett ut som en grön matta, berättar Anna-Greta Eriksson, som i flera år har haft hand om föreningens lilla odling av lin.
Men linfröna klarade inte att utvecklas i den kyliga marken, och inte ett enda strå hade kommit upp.
–Jag stod där och funderade över vad som hade hänt med odlingen, när jag såg något som stack upp ur jorden.
Det Anna-Greta hade hittat var en ettöring. På ena sidan ser man tydligt årtalet 1708, och på den andra finns Carl XII:s namnskiffer.
–Jag har talat med flera arkeologer på Jamtli, som tyckte att det var spännande. De var förvånade över hur välbevarat myntet är, och hur tydligt man ser årtalet. Jag är förstås fortfarande nyfiken på historien runt omkring, och hur det har hamnat här.
Vad kommer att hända med myntet nu?
–Jag känner att det hör till hembygdsgården, och tycker att det ska ställas ut i en monter här tillsammans med sin egen lilla nedtecknade historia, säger Anna-Greta.

Myntet är en ettöring från 1708.

Myntet är en ettöring från 1708.