Vinnarna i kampanjen Vi är Bräcke

Vinnarbidrag från Kirsten Ludicke.

BRÄCKE (JT). Mellan maj och augusti har kampanjen Vi är Bräcke pågått. Det är en fotokampanj med syfte att lyfta fram och stolt visa upp bygden för resten av världen.

Vinnarna har nu utsetts och de fick sina priser som donerats av lokala entreprenörer vid en enkel ceremoni i Folkets hus i Bräcke.

Initiativtagare, Ruben Heijloo från Revsunds Prästgård, ville visa på fördelarna med att bo och leva i en liten kommun. Livskvalitet, bygemenskap, boendekostnader, föreningsliv, driftiga företagare var några nyckelord som stod som motvikt till utmaningar som ofta finns i små kommuner. 19 företagare nappade på idén att fånga nyckelorden med en fotokampanj. Den marknadsfördes på facebook och med affischer som sattes upp på olika platser i kommunen. Tre priser har lottats ut bland de ca 70 bildbidrag som kommit in. Utöver det finns 580 följare av kampanjen på facebook.

När kampanjen startats revs en del av affischerna ner och ersattes av en missnöjesaffisch. ”Någon” hade bemödat sig att trycka upp en affisch med layout som originalaffischen och ville där hävda motsättningar mellan Bräcke och Gällö. Försök att via facebook få kontakt med denna ”någon” var resultatlösa, men tilltaget upphörde efter en tid.

Lennart Carlson, text och bild

Vinnarbidrag från Camila Bruman.

Vinnarbidrag från Camila Bruman.

 

Kampanjens initiativtagare Ruben Heijloo från Revsunds Prästgård överräcker priset till vinnarna Kirsten Ludicke (tv) och Camilla Bruman.

Kampanjens initiativtagare Ruben Heijloo från Revsunds Prästgård överräcker priset till vinnarna Kirsten Ludicke (tv) och Camilla Bruman.