JT ger praktik till flyktingar

Alaa och Bahaa Rostrom från Syrien får praktik på Jämtlands Tidning.

Flyktingar som kommer till Sverige vill inget hellre än att arbeta och göra rätt för sig. Men det kan vara svårt. Språket är en barriär, fördomar och ovilja hos svenska företagare är en annan. JT ställer upp genom att erbjuda bröderna Rostrom från Syrien jobb som tecknare och fotograf.

Många av de flyktingar som nu kommer till vårt land har en bra utbildning bakom sig. En del har dessutom arbetat inom kvalificerade yrken. Men det är svårt att hitta motsvarande arbeten i Sverige. Ska integrationen lyckas måste företag ställa upp och erbjuda både arbete och hjälp. Jämtlands Tidning vill dra sitt strå till stacken och erbjuder två syriska bröder jobb.
Bahaa och Alaa Rostrom kommer från Syrien och har varit på flyktingförläggningen i Grytan utanför Östersund i två månader.
Deras dröm och mål är att kunna få arbete och försörja sig i deras nya hemland. Alaa är satirtecknare och Bahaa vill gärna arbeta som fotograf. Två yrken som vi på JT kan ha nytta av.
De kommer att hjälpa oss med vår integrationsbilaga som utkommer i november. Precis som ifjol kommer vi bl.a. att berätta om lyckade exempel på integration, hur flyktingar som fått asyl kunnat komma in i det svenska samhället, skaffat arbete och bostad.

Vår besatthet av mobiltelefonen tecknad av Alaa Rostrom.

Vår besatthet av mobiltelefonen tecknad av Alaa Rostrom.