Här förstörs en dold kulturskatt

Kyrkan har inte råd att bevara predikstol i Tornrummet som tillverkades av träsnidaren Jonas Granberg i Klövsjö 1749.

ASPÅS (JT). I ett dammigt och smutsigt tornrum i Aspås kyrka finns en dold skatt. Här förvaras en ansenlig samling kyrkliga och kulturhistoriskt värdefulla föremål, flera från medeltiden.

Enligt en inventarielista från 1994 innehåller samlingen ett hundratal objekt, från 1300-talet och framåt. De flesta härstammar från den medeltidskyrka som revs i samband med att nuvarande kyrkobyggnad togs i bruk 1844. Rummet där flertalet av föremålen förvaras är smutsigt, och fågelträck finns lite varstans.
–När jag kom in i kyrkorådet i Aspås, fick jag reda på att det fanns grejer i kyrktornet. Jag tittade på föremålen som förvarades där, och förskräcktes över hanteringen, säger Rune Mats, Rensbodarna.
Han fortsätter berätta:
–Jag reagerade även på hur svårt det var att ta sig dit, och 2007 skrev jag en motion till kyrkorådet om att flytta föremålen till ett tillgängligt och säkert museiutrymme.
För Rune är kultur viktigt, och han frågar sig vad svenska kyrkan egentligen vill göra med sitt kulturarv. Motionen ledde till att en form av åtgärdsförslag togs fram i samråd med Jamtli.
–Eftersom den bästa lösningen var att bygga till församlingshemmet med en museidel gjorde arkitekt Håkan Arvidsson en planritning, berättar Rune.
År 2010 tog dock utvecklingen en ny vändning när länsantikvarien meddelade att föremålen, enligt kulturmiljölagen, inte får flyttas ut ur kyrkan. Istället föreslog han utställningsmontrar i vapenhuset eller i kyrkorummet.
–Eftersom lösningen inte betraktades som lämplig tog vi kontakt med stiftsantikvarien, som i sin tur kontaktade länsstyrelsen. De kom då överens om att det skulle gå att flytta föremålen till en ny byggnad. Nu ligger beslutet hos pastoratskyrkorådet, säger Rune Mats.

Läs också: Kyrkan har inte råd att bevara

Rune Mats.

Rune Mats.

35 gravkors från 1700- och 1800-talen.

35 gravkors från 1700- och 1800-talen.

Den här kyrkporten från 1300-talet, med beslag från 1600-talet, har tjänat som dörr på ett härbre under lång tid.

Den här kyrkporten från 1300-talet, med beslag från 1600-talet, har tjänat som dörr på ett härbre under lång tid.

Rökelsekar i brons, från 1200-1300-talet.

Rökelsekar i brons, från 1200-1300-talet.