Länet


Ludvig målar och spelar trummor

I maj var det vernissage och bejublad konsert i Hoverbergs bygdegård. Det var gott om folk som kom för att beskåda verken, framställda av omsorgstagare…